Program Hakkında

 

 

   İstanbul Üniversitesi’ne bağlı olan Bankacılık ve Sigortacılık Programı, iki yıllık uzaktan öğretim ön lisans programıdır. Öğrencilerin mesleki, sosyal ve kültürel konularda sürekli gelişim ve değişim inanan, teknolojiyi takip edebilen, çağın gereklerini yerine getirebilen, araştırmacı kimliğe sahip, disiplinler arası işbirliği yapabilen, üniversite, sanayi ve toplum işbirliğini sağlamada ulusal ve uluslar arası düzeyde tanınan ve mensubu olmaktan onur duyulan bir programdan mezun öğrencilerin yetişmesini sağlamak programın öncelikli amacıdır.

 

DETAYLI BİLGİ

  1. Bankacılık ve Sigortacılık Programında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilirle ve değerlendirebilme, sorunları tamamlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme,
  2. Bankacılık ve Sigortacılık Programında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve karşılayabilme,
  3. Bankacılık ve Sigortacılık sektöründe ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme,

becerilerini kazanmaları amaçlanmaktadır.

 

 

BAŞVURU KOŞULLARI

Bankacılık ve Sigortacılık ön lisans programına başvuru aşağıdaki şekillerde yapılmaktadır.

Meslek liselerinin ilgili bölümlerden mezun olup, Mesleki Sınavsız Geçiş ile gelenler  veya  normal liselerden mezun olup, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS)'nin ilgili türde belirlenen YGS Puanını alıp ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrenciler kabul edilmektedir.

Başvuru tarihleri, ücretler ve ders muafiyetleri gibi tüm detaylı bilgilere AUZEF web sitesinden ulaşabilirsiniz. 

DERSLER VE DERS MATERYALLERİ

   Bankacılık ve Sigortacılık  ön lisans programı; bankacılığa giriş, işletme, mikro iktisat, istatistik, ticaret hukuku, hayat sigortaları, hizmet pazarlaması, sigorta pazarlaması, ve kredi taleplerinin değerlendirilmesi gibi alanlar üzerine zorunlu ve seçmeli derslerden oluşmaktadır. Dersler internet üzerinden yayınlanan etkileşimli materyaller, notlar, video ve sunum formatlarında olup basılı materyal bulunmamaktadır. Örnek ders materyallerini incelemek için aşağıdaki bağlantılardan indirebilir, iki yıllık ders programına Ders Planları linkinden ulaşabilirsiniz.


 

 

SINAVLAR VE ÖLÇME DEĞERLENDİRME

  Sınavlar, her bir ders için her yıl/yarıyılda en az bir ara sınav, bir yarıyıl/yıl sonu bitirme ve telafi sınavı olmak üzere gözetimli olarak yüz yüze yapılır. Sınavlarda uygulanacak kurallar, Fakülte Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir ve öğrencilere duyurulur.

Fakültemiz tarafından yapılacak sınavların geneli çoktan seçmeli test şeklinde yapılmaktadır. Her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir.

Sınav merkezleri ve sınav tarihleri gibi tüm detaylı bilgilere Ölçme ve Değerlendirme sayfasından ulaşabilirsiniz.


 

 

MEZUNİYET

  Bankacılık ve Sigortacılık Ön Lisans Programı boyunca almış olduğu döneme ait zorunlu derslerinden başarılı olup, mezuniyet için belirtilen (transkriptte mevcut) kredi/AKTS miktarını doldurmuş olmak gerekmektedir.


Programdan mezun olan öğrenciler, lisans diploması alarak “Bankacılık ve Sigortacılık Ön Lisans Mezunu” derecesine sahip olurlar.

 

 


KARİYER OLANAKLARI

Bankacılık ve Sigortacılık Programı'ndan mezun olan öğrenciler; Bankaların açmış olduğu sınavlara katılarak başarılı oldukları takdirde, Bankanın çeşitli departmanlarında (Gişe, Müşteri Temsilciliği, Operasyon, vs) görev alabilmektedirler. Ayrıca, Sigorta Şirketlerinde, sigorta acentelerinde çalışabilmekte ve kendi acentelerini kurabilmektedirler. Sektörde her zaman mezunlarımız istihdam edilebilmektedir. Sektör temsilcileri ile 2 yılda bir yapılan danışma kurulu toplantılarında mezunlarımızın piyasada iş bulma koşullarının devam ettiği bilgisi gelmekte ve yeni dönemde piyasanın talep ettiği yetkinlikte öğrenci yetiştirilmesine karşılıklı karar verilmektedir.

Mezuniyetle ilgili detaylı bilgiye ulaşmak için Mezuniyet sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.